De belangrijkste ontwikkelingsstoornissen die worden bestudeerd zijn ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder), autismespectrumstoornissen (d.i. autisme en verwante stoornissen) en leerstoornissen. Het onderzoek gebeurt zowel bij kinderen, adolescenten als volwassenen om de ontwikkelingsdimensie mee in rekening te brengen. Naast de bijdrage tot theorievorming, willen we met het onderzoek ook bijdragen aan een betere diagnose, behandeling en begeleiding. Als onderzoeksgroep kunnen we dit doel enkel realiseren via verschillende studies met een groot aantal deelnemers.

Op dit moment zijn we op zoek naar kinderen, jongeren en volwassenen met ADHD of hun familieleden, die bereid zijn aan één of meerdere van deze studies deel te nemen. De site van de onderzoeksgroep vermeldt alle lopende studies. U vindt bij een aantal studies een oproep tot deelname en de specifieke voorwaarden om te kunnen deelnemen. Op de site kunt u ook onze Nieuwsbrief ADHD terugvinden waarmee we contact houden met alle deelnemers om hen blijvend te informeren over de resultaten van ons onderzoek.

De website staat op het volgende adres: https://www.ekgp.ugent.be/index.php?position=2x2x3