Labelen wil letterlijk zeggen: voorzien van een label van een etiket met informatie. Figuurlijk betekent het iemand een etiket opplakken, iemand in een bepaalde hoedanigheid kenschetsen, kwalificeren, hem een bepaalde kwalificatie geven, hem indelen in een bepaalde categorie. Labelen is definiëren, benoemen, een naam geven. Met een label worden definiërende kenmerken in één woord gevat.

Een label of etiket als ‘handicap’ maakt bijzonder maar betekent ook anders, niet ideaal. Een label vraagt om begrip, schept duidelijkheid, communiceert gemakkelijker, maakt zichtbaar, maakt contact met lotgenoten mogelijk en geeft toegang tot bepaalde diensten. Maar een label kan ook als excuus gebruikt worden, is altijd éénzijdig, haalt de aandacht weg van de werkelijke nood en leidt tot stigmatisering.

Vijftact wil de processen achter labeling duidelijk maken en doen nadenken over het gebruik en de gevolgen ervan. We gaan voor een gefaseerd, jaaroverschrijdend project met verschillende sensibiliseringsactiviteiten. We sluiten af met een toonmoment waarop we het ruime publiek de positieve en negatieve gevolgen van etikettering aan de lijve willen laten ondervinden. Zonder voorbij te gaan aan de noodzaak, willen we op die manier bijdragen tot het inperken van de negatieve effecten van labeling.

Om de betrokkenen, zowel mensen met een handicap als andere doelgroepen, in het debat een stem te geven, organiseert Vijftact samen met Vormingplus Antwerpen, Gent-Eeklo, Limburg, Midden en Zuid West-Vlaanderen, Oost-Brabant én met de steun van de provinciebesturen vijf provinciale dialoogavonden. Met telkens een inspirerende presentatie als inleiding en met aansluitend dialoog en ervaringsuitwisseling, komen de verschillende visies, inzichten en belangen aan bod. Deze ervaringen, standpunten en voorstellen moeten de verdere activiteiten richting geven en het publieke debat rond labeling aansturen.

Volgende avonden liggen vast:

  • Maandag 21 april in het Provinciaal Noord Zuid Centrum – Hugo Verrieststraat 22 te Roeselare
  • Dinsdag 22 april in Atlas, Carnotstraat 110 te Antwerpen
  • Woensdag 23 april in Jeugdherberg De Blauwput, Martelarenlaan 11 te Kessel-Lo
  • Donderdag 24 april in het Provinciehuis Universiteitslaan 1 te Hasselt
  • Donderdag 24 april in het Geuzenhuis – Kantienberg 9 te Gent

De avonden starten om 19u en duren tot 22u. Indien je geïnteresseerd bent om mee te werken en deel te nemen, laat het weten aan het secretariaat van Vijftact, Kerkham 1 bus 2, 9070 Destelbergen, tel. 09/343 83 43 of mail naar info@vijftact.be

Online inschrijven via
https://www.vijftact.be/contact

Download de flyer