We betreuren het dat medicatie in de behandeling van ADHD, die voor een zeer grote groep weldegelijk een oplossing biedt, wordt afgebroken. Het ontzeggen van de nodige hulp heeft immers grote gevolgen.

Medicatie geven voor een kind met ADHD is voor ouders, noch voor volwassenen een gemakkelijke keuze. “Dat onze cliënten daar ernstig over nadenken, vinden wij, als centrum absoluut terecht” dat zegt Ria Van Den Heuvel, directeur van ZitStil.

De symptomen zijn wél echt.
Onderzoek wijst uit dat kinderen met ADHD veel meer problemen ondervinden op school, dat hun uiteindelijk opleidingsniveau ook lager is, aan het einde van de rit, en dit als gevolg van de kenmerken van ADHD. Gezinnen met kinderen met ADHD, hebben het ook veel moeilijker om de opvoeding rond te krijgen, en daarbij komt ook nog de relatie van de partners onder druk te staan. Het staat vast dat volwassenen met ADHD moeite hebben met hun werk en gezin en ze veroorzaken bovendien meer ongelukken.

Er zijn slechts 3 behandelingsmethodes.

Jongeren zijn meer kwetsbaar voor afhankelijkheid van middelen, en het zich niet goed voelen, verhoogt deze kwetsbaarheid nog. Daartegenover staan echter de zeer reële problemen van een aanzienlijke groep van kinderen en volwassenen met ADHD.
Redenen genoeg om voor een goede, volledige behandeling te zorgen. Slechts drie behandelmethodes worden als ‘evidence-based’ beschouwd: psycho-educatie, pharmacotherapie en gedragstherapie.

Een volledige behandeling bestaat dan ook uit volgende pijlers:

  • Informatie en psycho-educatie
  • medicatie
  • psychotherapie (in functie van de leeftijd en comorbiditeit).

Voor heel wat mensen zijn de beperkingen die ze ervaren zo sterk dat medicatie noodzakelijk blijkt te zijn om voldoende te kunnen leren tijdens de psychotherapie.

In het geval van kinderen zien we dan dat de beste opvoedkundige interventies onvoldoende zijn om tot een aangenaam samenleven te kunnen komen. Op school zien we dat de symptomen van kinderen erg storend en beperkend kunnen zijn, ondanks grote inzet van de leerkrachten en de school.

70% à 80% van de kinderen en 50% van de volwassen ADHD’ers is met medicatie goed geholpen.

Medicatie is en blijft voorlopig dan ook de meest efficiënte manier om de symptomen van ADHD te verminderen. Zeventig tot tachtig procent van de kinderen en vijftig procent van de volwassen ADHD’ers is goed geholpen met medicijnen. Heel wat mensen besluiten echter pas tot het nemen van medicatie, wanneer ze zien dat de ernst van de symptomen grote gevolgen heeft. Het spreekt voor zich dat de behandelende arts de betrokkene zorgvuldig opvolgt.

We raden onze cliënten wel af om enkel medicatie te nemen: medicijnen vormen slechts een onderdeel van een veel ruimer zorgtraject: bijkomende informatie en hulpverlening, gericht op het aanvaarden van de beperkingen en het aanleren van vaardigheden, maakt de hulp volledig.

Vanuit onze organisatie zien we vooral mensen die, met veel liefde voor mekaar, proberen met de gevolgen van ADHD te leven, en hun kinderen een goede toekomst te bieden. Als hierbij medicatie wordt overwogen, gebeurt dit zeer zorgvuldig. We betreuren het dan ook dat deze vorm van hulp, die voor een zeer grote groep weldegelijk een oplossing biedt, wordt afgebroken. Het ontzeggen van de nodige hulp heeft immers ook grote gevolgen, zoals je hierboven kon lezen.