Iedereen heeft wel eens aandachtsproblemen, is wel eens druk of vertoont impulsief gedrag. Doch als dit veel en in ernstige mate voorkomt, dan kan er sprake zijn van ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder). Deze stoornis is reeds langs bij kinderen gekend, en vormt bij een deel van hen ook op volwassen leeftijd nog een probleem.

Onderzoek heeft aangetoond dat volwassenen met ADHD naast de typische symptomen van ADHD ook vaak andere symptomen hebben zoals die van een depressie, alcohol- en/of drugsverslaving of angststoornissen.  Daarbij weten we ook dat kinderen van volwassenen met ADHD een hogere kans hebben zelf ADHD te hebben, en dit geldt ook omgekeerd. Ouders van kinderen met ADHD kunnen ook los van ADHD andere psychische problemen ervaren zoals depressie of alcoholproblemen. Dit alles maakt dat er veelal binnen één gezin meerdere mensen moeten leven en omgaan met ADHD en samengaande andere psychische stoornissen.

Centrum Zitstil en de dienst psychiatrie van het AZ VUB (Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit Brussel) te Jette zetten in samenwerking met twee stagiaires van de faculteit psychologie van de VUB een onderzoek op naar het psychologisch en sociaal functioneren van volwassenen (18 – 59 jaar) die bij centrum Zitstil informatie zoeken over omgaan met ADHD en:
1. ouder zijn van een kind met de diagnose ADHD, of
2. zichzelf herkennen in de symptomen van ADHD of waarbij deze diagnose gesteld is, of
3. de combinatie van beide

De resultaten van dit onderzoek kan je lezen in een volgende editie van het driemaandelijks magazine van centrum ZitStil.