Kinderen met ADHD worden nog te veel als één homogene groep bestudeerd. Omdat we geloven dat ook kinderen met ADHD unieke kinderen zijn, willen we onderzoek voeren naar de invloed van deze unieke verschillen in hoe een kind met ADHD de wereld beleeft, relaties uitbouwt, eet, slaapt, speelt … Ook willen we onderzoeken hoe je als ouder met het temperament en gedrag van je kind omgaat en hoe je dit ervaart.
Samen met de Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids-, en Sociale Psychologie van de Universiteit Gent, wil centrum ZitStil ouders van kinderen met ADHD bevragen over het temperament, gedrag en opvoeding via een vragenlijstenonderzoek.

Als u wilt deelnemen, ontvangt u per post een zestal vragenlijsten met daarbij een voorgefrankeerde envelop waarmee u de ingevulde vragenlijsten terugstuurt. Er worden geen interviews, observaties of huisbezoeken gedaan. Alle gegevens worden strikt anoniem verwerkt en worden enkel voor onderzoeksdoeleinden gebruikt. De verwerkte resultaten en belangrijkste bevindingen van dit Vlaamse onderzoek zullen besproken worden in het ZitStil magazine.

Heeft u een kind tussen 6 en 14 jaar bij wie een diagnose ADHD gesteld is en wilt u deelnemen? Mail dan uw naam, adres en telefoonnummer naar info@zitstil.be. Hierna krijgt u de vragenlijsten toegestuurd. De vragenlijsten worden bij voorkeur door de moeder ingevuld.

Voor ons onderzoek is het belangrijk dat de diagnose ADHD bij uw kind is vastgesteld door een psychiater, een kinderarts, een centrum voor ontwikkelingsstoornissen of een revalidatiecentrum. Kinderen met een vermoedelijke diagnose, die nog in een diagnostische fase zitten of gediagnosticeerd zijn door een huisarts, psycholoog of andere hulpverlener, komen jammer genoeg niet in aanmerking voor ons onderzoek.