Voor jongeren en jongvolwassenen met ADHD is (verder) studeren een uitdagende onderneming. Onderzoek heeft aangetoond dat meer uren studeren geen oplossing is, gelukkig maar. Rekening houden met de ADHD-valkuilen, en een aanpak op maat is de sleutel tot succes!

Wat we weten over studeren en jongeren met ADHD is:

  • Ze worstelen met hun planning en met het vasthouden van de stappen die ze moeten zetten bij het uitvoeren van deze planning.
  • Ze kunnen moeilijk meerdere oplossingen voor een probleem bedenken.
  • Ze laten zich te pas en te onpas leiden door prikkels van buitenaf en slagen er niet in hun plannen terug bij te sturen.

Hierdoor zien we dat ze in de problemen komen als ze verder studeren. De hoeveelheid en de complexiteit van de leerstof of het wegvallen van structuur wanneer ze op kot gaan, brengt de problemen van ADHD naar de voorgrond. Bovendien hebben personen met ADHD dikwijls een laag zelfbeeld of faalangst vanwege eerdere ervaringen in hun schoolcarrière.

We zien gelukkig ook dat mits een aantal aanpassingen op maat, de meeste hindernissen kunnen overwonnen worden. Het aanvaarden van hulp is hiervoor een essentiële stap. Daarnaast zijn volgende zaken van belang:

  • Onderzoeken wat werkt is een belangrijke stap voor personen met ADHD om succesvol te studeren. Iedereen is uniek, en door inzicht te krijgen in de invloed van ADHD en de wisselwerking met de eigen kwaliteiten, kunnen gerichte oplossingen gevonden worden.
  • Een ADHD-proof studeerkamer is een aantrekkelijke, motiverende ruimte met zo weinig mogelijk afleiding. Rustige, stimulerende plekken zoals de bib of een afgelegen plekje in het park kunnen voor de nodige afwisseling zorgen.
  • Het gebruik van een timer, aangevuld met een agenda, post-its of andere hulpmiddelen, brengt routine en helpt de student om zijn planning op te volgen.
  • Openheid en afspraken met medestudenten motiveert om naar de les te gaan, te studeren, cursusmateriaal te verzamelen … en helpt natuurlijk ook om op tijd te ontspannen!
  • De juiste beloning zorgt voor de juiste motivatie.

Ook studiebegeleiding kan een interessante piste zijn als hulpmiddel bij het studeren. De studiebegeleider kan informatie over ADHD opzoeken, feedback geven, helpen reflecteren over het studeren, een realistische planning opstellen, helpen om de studieruimte in te richten …

Meer weten over studeren met ADHD? Op 11 februari start op centrum ZitStil een vaardigheidstraining Studeren met ADHD. De training, die bestaat uit 6 sessies, is gericht op (jong)volwassenen en gaat door in de kantoren van ZitStil te Wilrijk, tussen 19u en 21u. Kan je niet aanwezig zijn maar ben je wel op zoek naar extra informatie? Bestel dan de gids succesvol verder studeren via de website van ZitStil.

Ria handtekening