Consultaties voor ouders van kinderen met druk gedrag

Is uw kind heel beweeglijk, altijd in de weer, gaat het steeds weer overal op- en aanzitten, is het snel afgeleid en gaat het luisteren ook niet altijd even best? Heeft uw dochter last van driftbuien? Wordt uw zoon gepest? Of wil hij juist altijd de baas spelen? Vindt u het moeilijk om consequent te zijn als ouder of vindt u de opvoeding stressvol?

Herkent u uzelf of uw gezinssituatie hierin, dan kan u vanaf nu bij centrum ZitStil terecht voor kwalitatief opvoedingsadvies. Tijdens individuele consultaties (3 à 4 sessies) wordt gericht gewerkt aan het versterken van opvoedingsvaardigheden volgens de methodiek van Triple P.

Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma. Het is een gevarieerd ondersteuningsprogramma dat opvoeden makkelijker en plezieriger wil maken. Een positieve opvoeding helpt kinderen om vaardigheden te ontwikkelen die ze later in hun leven nodig hebben. Iedere ouder heeft recht op goede informatie en steun bij de belangrijke taak die opvoeden is. Triple P biedt die steun met opvoedingsstrategieën die bruikbaar zijn voor iedereen.

Triple P biedt informatie en advies bij veelvoorkomende opvoedingsvragen en –problemen van ouders en andere opvoeders. Met behulp van dit programma leert u om valkuilen in de opvoeding tijdig te erkennen. Zo kunnen veel problemen worden voorkomen. Triple P kan helpen om:
– de band tussen de ouders en kinderen te versterken
– kinderen nieuwe vaardigheden te leren
– goed gedrag bij kinderen te bevorderen
– kinderen beter te leren luisteren
– duidelijke regels te stellen in de opvoeding
– consequent en doortastend te reageren op ongewenst gedrag
– disciplinemaatregelen te gebruiken die effectief zijn
– en … meer te genieten van het opvoeden

Meer info over Triple P: https://www.triplep.net
Of download de folder