editoriaal

in de wetenschap
> ADHD in het buitengewoon onderwijs
> Solliciteren en ADHD
> Ouders ontmoeten ouders
> ADHD en perfectionisme
> De verleiding niet kunnen weerstaan

te gast
> Kip en zo
> Uitval
> Uitkijken naar het leerzorgkader

Actueel
> Zet mij even op pauze: oudertraining ADHD

vraag en antwoord

in de kijker
> Een overzicht van ons maatwerk
> Recensie: ‘Slim maar…’
> Eigen activiteiten
> Activiteiten van centrum ZitStil
> Documentatiecentrum

publicaties centrum ZitStil

programma 2010