Opleiding zorgtrajectbegeleider

Deze nieuwe dagopleiding is bedoeld voor professionele diagnostici en hulpverleners die bij voorkeur reeds actief zijn rond ADHD en zich verder willen bekwamen in het begeleiden van ouders bij het installeren, registreren en opvolgen van het zorgtraject van het kind of de jongere met ADHD.
Centrum ZitStil wil in Vlaanderen een stevig netwerk opbouwen van professionelen, die ouders kort na de diagnose, kunnen verder helpen bij het organiseren van een kwaliteitsvolle hulpverlening. Hierdoor wordt tijd gewonnen én wordt een kwaliteitsgarantie ingebouwd.

Via dit traject wordt geen nieuwe hulp geïnstalleerd, wel een persoonlijke wegwijzer aangeboden die snel en flexibel kan inspelen op de meest dringende zorgnoden van ouders. Professionelen die de dagopleiding hebben gevolgd krijgen een certifificaat én een licentie om de nieuw ontwikkelde zorgmap voor ouders voor het eigen cliënteel aan te kopen en te verspreiden.

De opleiding bestaat uit twee modules verspreid over 2 dagdelen. In het eerste deel worden de bestaande internationale richtlijnen rond de diagnostiek en zorg voor ADHD bij kinderen en jongeren overlopen. In het tweede deel wordt de zorgmap met daarin het zorgboek geïntroduceerd. Dit is een meer praktische module waarbij ook aandacht gaat naar het introduceren van het zorgtraject bij ouders, de verwerking van de diagnose én de praktische en psychologische beslommeringen die de zorg doorheen de jaren met zich mee brengt.

Voorwaarden tot deelname
minimum A1 of universitaire opleiding in de humane of paramedische wetenschappen
voorkeur gaat uit naar professionelen die:

 • basiskennis hebben over ADHD
 • met kinderen en/of jongeren met ADHD werken: zowel diagnostici, psychologen, maatschappelijk werkers …
 • bereid zijn om:
  – ouders bij of kort na diagnosestelling op weg te zetten naar een zinvol zorgtraject
  – ouders, op korte termijn na hun vraag, op weg zetten naar een zinvol zorgtraject
  – een begeleidende functie op te nemen om ouders praktisch én psychologisch te ondersteunen in hun rol als coördinator van de zorg voor hun kind.
 • Dit betekent o.a.
  – eerste stappen naar zorg begeleiden rekening houdende met het eigen verwerkingsproces van de ouders
  – begeleiden in de keuze van een kwaliteitsvolle zorg met gekwalificeerde hulpverleners in de eigen buurt
  – op vraag van ouders ook op langere termijn de registratie en opvolging van de zorg mee te begeleiden
  – de praktische organisatie van de zorg voor het kind vanuit de globale gezinssituatie te bespreken

Certificaat
Na het volgen van de twee modules ontvangt de deelnemer een certificaat zorgtrajectbegeleider-ADHD. Dit certificaat wordt afgeleverd door centrum ZitStil en is twee jaar geldig. Het certificaat is tweejaarlijks verlengbaar mits het volgen van minimum 8 geattesteerde opleidingsuren rond ADHD binnen de geldige termijn van het basisattest.
Na het behalen van het certifificaat wordt men:
– als zorgtrajectbegeleider-ADHD opgenomen in het doorverwijsbestand van centrum ZitStil
– toegelaten om de zorgmap bij het eigen cliënteel te introduceren en te verspreiden