Data: 21/04, 19/05/09
Plaats: Centrum ZitStil, Boomsesteenweg 508, 2020 Antwerpen-Kiel

Na twee eerdere succesvolle edities organiseert centrum ZitStil een derde reeks van de nieuwe opleiding Zorgtrajectbegeleider. De opleiding is bedoeld voor diagnostici en hulpverleners die beroepsmatig actief zijn rond ADHD en zich willen bekwamen in het begeleiden van ouders bij het installeren, registreren en opvolgen van het zorgtraject van hun kind met ADHD.
Via de zorgtrajectbegeleiding wordt geen nieuwe hulp geïnstalleerd, wel een persoonlijke wegwijzer aangeboden die snel en flexibel kan inspelen op de meest dringende zorgnoden van ouders. Bovendien wordt het behandelingsadvies vertaald in een realistisch en haalbaar traject voor ouders en kinderen. Om het zorgtraject voor ouders goed te structureren, installeren en registreren werd een speciale zorgmap met een zorgboek voor ADHD ontwikkeld. Dit instrument wordt tijdens de opleiding voorgesteld.
Professionelen die de opleiding hebben gevolgd krijgen een certificaat én een licentie om de zorgmap voor hun eigen cliënteel te kunnen aankopen en verspreiden.

# meer info over de voorwaarden tot deelname + inschrijfmogelijkheid