Deze nieuwe opleiding is bedoeld voor diagnostici en hulpverleners die beroepsmatig actief zijn rond ADHD en zich willen bekwamen in het begeleiden van ouders bij het installeren, registreren en opvolgen van het zorgtraject van hun kind met ADHD.

Centrum ZitStil wil in Vlaanderen een stevig netwerk opbouwen van professionelen, die ouders kort na de diagnose, kunnen verder helpen bij het organiseren van een kwaliteitsvolle hulpverlening. Hierdoor wordt tijd gewonnen én wordt een kwaliteertitsgarantie ingebouwd.

Via de zorgtrajectbegeleiding wordt geen nieuwe hulp geïnstalleerd, wel een persoonlijke wegwijzer aangeboden die snel en flexibel kan inspelen op de meest dringende zorgnoden van ouders. Bovendien wordt het behandelingsadvies vertaald in een realistisch en haalbaar traject voor ouders en kinderen. Om het zorgtraject voor ouders goed te structureren, installeren en registreren werd een speciale zorgmap met een zorgboek voor ADHD ontwikkeld. Dit instrument wordt tijdens de opleiding voorgesteld.

Professionelen die de opleiding hebben gevolgd krijgen een certificaat én een licentie om de zorgmap voor hun eigen cliënteel te kunnen aankopen en verspreiden.

De opleiding bestaat uit drie modules verspreid over 3 dagdelen. In het eerste deel worden de bestaande internationale richtlijnen rond de diagnostiek en zorg voor ADHD bij kinderen en jongeren overlopen. In het tweede deel worden een aantal moeilijkheden en valkuilen besproken rond het introduceren van een zorgtraject. Dit is een  praktische module waarbij onder andere aandacht gaat naar de betekenis van de diagnose voor ouders en kinderen, het in kaart brengen van de reeds afgelegde zorgweg, de specifieke zorgnoden van het ouder- en kindsysteem en eventuele weerstanden. In het laatste dagdeel wordt de zorgmap met daarin het zorgboek geïntroduceerd en worden opnieuw praktische oefeningen voorzien. Het laatste dagdeel wordt afgesloten met het uitreiken van de certificaten en licenties.

Voorwaarden tot deelname
Minimum in het bezit van een professionele bachelor (A1) of universitaire opleiding in de humane, medische of paramedische wetenschappen
voorkeur gaat uit naar professionelen die:

 • basiskennis hebben over ADHD
 • met kinderen en/of jongeren met ADHD werken: zowel diagnostici, psychologen, maatschappelijk werkers …
 • bereid zijn om:
  - ouders bij of kort na diagnosestelling op weg te zetten naar een zinvol zorgtraject
  – ouders, op korte termijn na hun vraag, op weg zetten naar een zinvol zorgtraject
  Рeen begeleidende functie op te nemen om ouders praktisch ̩n psychologisch te ondersteunen in hun rol als co̦rdinator van de zorg voor hun kind.
 • Dit betekent o.a.
  – eerste stappen naar zorg begeleiden rekening houdende met het eigen verwerkingsproces van de ouders en het kind
  - begeleiden in de keuze van een kwaliteitsvolle zorg met gekwalificeerde hulpverleners in de eigen buurt
  - op vraag van ouders ook op langere termijn de registratie en opvolging van de zorg mee te begeleiden
  - de praktische organisatie van de zorg voor het kind vanuit de globale gezinssituatie te bespreken

Certificaat
Na het volgen van de twee modules ontvangt de deelnemer een certificaat zorgtrajectbegeleider-ADHD. Dit certificaat wordt afgeleverd door centrum ZitStil en is twee jaar geldig. Het certificaat is tweejaarlijks verlengbaar mits het volgen van minimum 8 geattesteerde opleidingsuren rond ADHD binnen de geldige termijn van het basisattest.
Na het behalen van het certificaat kan men als zorgtrajectbegeleider-ADHD opgenomen worden in het doorverwijsbestand van centrum ZitStil en is het toegelaten om de zorgmap bij het eigen cliënteel te introduceren en te verspreiden

INSCHRIJVEN