Wanneer ouders na een lange zoek- of wachttijd te horen krijgen dat hun kind ADHD heeft, kunnen ze zich moeilijk een beeld vormen van wat er verder gaat en moet gebeuren na die diagnose. We horen het regelmatig, en recent onderzoek van centrum ZitStil bevestigt het: ouders worden geconfronteerd met heel wat informatieversnippering, non-communicatie en een gebrek aan duidelijke richtlijnen en behandelingswijzen . Om klaarheid te scheppen in dit kluwen heeft centrum ZitStil een zorgmap ontwikkeld. Een belangrijk en onmisbaar hulpmiddel voor alle ouders die begaan zijn met hun kind!

De zorgmap stelt ouders in staat om hun kinderen met ADHD beter te begeleiden. De zorgmap bestaat uit een informatiebrochure en een zorgboek waarin ouders zelf hun kennis rond onder andere medische zorg en schoolinfo kunnen bundelen. Het zorgboek geeft de ouder een persoonlijk dossier in handen dat hen in staat stelt om het zorgtraject op een systematische manier, vanaf het moment van diagnose tot aan de volwassenheid, te registreren én te coördineren. Ze maken zelf het dossier van en voor hun kind.

We willen deze map ter beschikking te stellen aan hulpverleners die volgens ons ‘goed’ werk leveren en kennis van en ervaring met ADHD-behandeling en -zorg hebben. Zo versterkt de zorgmap ook de competenties van diagnostici en hulpverleners. Centrum ZitStil organiseert bovendien regelmatig de dagopleiding ‘zorgtrajectbegeleider’. Het zijn deze zorgtrajectbegeleiders die de zorgmap in Vlaanderen zullen gebruiken.

Zelfs ouders waarvan het kind al langer een diagnose ADHD heeft, kunnen een zorgmap gebruiken om alsnog het dossier van hun zoon of dochter samen te stellen. Belangrijk voor verdere studies, of nog later.