Heeft je kind pas een diagnose ADHD?
Heb je vragen rond de zorg en behandeling van je kind met ADHD?
Is je kind tussen 4 en 16 jaar oud?
Loop je verloren in het hulpverleningsaanbod? Loopt de behandeling van je kind stroef?
Blijf niet met je vragen rondlopen!

Vraag advies tijdens een consult met één van onze zorgtrajectbegeleiders
De zorgtrajectbegeleider is een in ADHD gespecialiseerde hulpverlener die ouders begeleidt en ondersteunt bij het opstarten en opvolgen van de behandeling en zorg voor het kind met ADHD. Samen met de ouders zoekt de begeleider naar een op maat gemaakt én haalbaar zorgtraject!

Exclusief aanbod voor slechts 30 euro : ‘Zorgmap voor ouders’
Via de zorgtrajectbegeleiding krijgen ouders de gelegenheid om de speciaal voor ouders ontwikkelde zorgmap  aan te kopen. In de map zit een zorgboek dat ouders begeleidt in de stappen naar zorg én dat hen de kans geeft om de zorg over verschillende jaren en deelterreinen  te registreren. Het is een handig boek  dat meegaat tot het einde van het secundair onderwijs. Door een goede registratie houden ouders een goed zicht op de zorg en kan de zorg ook beter worden geëvalueerd en bijgestuurd.

Lees meer over de hulpverlening van centrum ZitStil