Onderzoek naar de interactie tussen ouder(s) en kind in gezinnen met een kind met ADHD heeft tot nu toe steeds dezelfde resultaten opgeleverd, namelijk dat ze doorgaans negatiever zijn dan de interacties in andere gezinnen. Het UZ Gent is voor verder onderzoek op zoek naar ouders en kinderen uit een gezin met ADHD.

Dit onderzoek is inmiddels afgesloten