najaar2015 220x140

De activiteiten die centrum ZitStil aanbiedt in het najaar van 2015 staan inmiddels op onze website. Klik bovenaan op aanbod/hulp en je vind per doelgroep een overzicht van de psycho-educaties, trainingen en opleidingen.
In elke regio organiseren we ook 2 nieuwe workshops en een algemene inleidende infoavond.