Op het ogenblik dat uw kind in groep samen zit, kan je er als ouders voor kiezen om de gelijklopende sessies met de andere ouders te volgen. Hier bespreken we dezelfde thema’s en wisselen we ook ervaringen uit. Wat jij vertelt in jouw groep en je kind vertelt in zijn groep wordt niet doorgegeven. Je kan dus in alle vertrouwen je ervaringen delen. De psycho-educatie voor de jongere kost €160, de begeleidende sessies kosten €30 per deelnemende ouder.