Met behulp van informatie over wat ADHD precies is, waar het vandaan komt en wat het met je doet, leert een kind begrijpen waarom het is zoals het is. Let wel: deze informatie zal het gedrag van je kind niet plots veranderen, maar het kan je kind wel sterker maken en motiveren om dingen te doen die écht kunnen helpen. Het is belangrijk dat de kinderen en jongeren zelf én alle belangrijke volwassenen uit hun omgeving kennis over en inzicht in ADHD verwerven. Dit leer- en aanvaardingsproces noemen we psycho-educatie.

Belangrijk bij psycho-educatie is dat de manier waarop aangepast is aan de leeftijd van de persoon. Kinderen kunnen worden aangesproken door een verhaal, maar ook door het voorbeeld van hun ouders. Daarom is het belangrijk dat ook de ouders voldoende voeling krijgen met ADHD. Voor jongeren geldt dit natuurlijk ook nog, maar zij zijn mogelijk in staat om zelf psycho-educatie te volgen. Voor ouders wordt psycho-educatie vaak in een oudertraining verwerkt, maar zaken opzoeken op internet, boeken lezen of een workshop of infoavond volgen behoren eveneens tot de mogelijkheden.

Centrum ZitStil heeft verschillende boeken (beschikbaar in het documentatiecentrum en/of te koop in de online shop) die kinderen en jongeren kunnen leren begrijpen wat ADHD is:

Voor ouders raden we de volgende boeken aan: