Dit is een moeilijke vraag, want veel ouders vrezen dat hun kind dan een stempel of etiket opgeplakt krijgt. De angst voor het onbegrip en het ongeloof is groot. Toch is centrum ZitStil van mening dat ouders best alle partijen inlichten. Voor een goede begeleiding van hun kind is het nodig dat alle partijen op één lijn staan en samen op zoek kunnen gaan naar de juiste aanpak. Enkel wanneer leerkrachten, trainers, monitoren, enzovoort het probleem kennen, kan je verwachten dat ze er ook daadwerkelijk rekening mee houden.