Een behandeling met medicatie bij kinderen en jongeren kan best gestart worden door de kinder- en jeugdpsychiater van het multidisciplinaire team dat de diagnose gesteld heeft. Als alles eenmaal goed loopt, kan de verdere medicijncontrole door de huisarts opgevolgd worden. Het is voldoende dat de kinderpsychiater dan een- of tweemaal per jaar, in overleg met ouders, leerkrachten en huisarts, nagaat of de medicatie voortgezet moet worden dan wel of de dosis al dan niet moet worden aangepast.

Bij volwassenen wordt de medicatie best opgestart of verder opgevolgd door een psychiater. Ook hier kan de huisarts, wanneer de dosis goed is afgesteld, de medische opvolging tussendoor doen.