ADHD zorgt voor een blijvende kwetsbaarheid van de persoon. Daarom is het belangrijk om ADHD goed te leren kennen, zowel voor de persoon met ADHD zelf als voor zijn of haar omgeving (ouders, partners, enz.).

Psycho-educatie kan hierbij helpen. Bij psycho-educatie wordt relevante informatie over ADHD aangeboden en teruggekoppeld naar de persoon zelf. De bedoeling is om je eigen ADHD of die van je kind, je partner, enz. beter te leren kennen. Psycho-educatie is erop gericht om personen inzicht te geven in de stoornis om zo vanuit aanvaarding en kennis op zoek te kunnen gaan naar mogelijkheden om minder hinder te ondervinden van ADHD.

Centrum ZitStil biedt psycho-educatie aan voor verschillende leeftijden en op verschillende wijzen. Pubers (14 tot 17 jaar), jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) en volwassenen (+ 25 jaar) met ADHD kunnen in groep en onder begeleiding van een ervaren medewerker psycho-educatie volgen. Ook voor partners van personen met ADHD is er een aparte module psycho-educatie. Binnen de oudertrainingen (voor ouders van kinderen, pubers en jongvolwassenen) is er eveneens een onderdeel psycho-educatie. Ten slotte kan iedereen terecht op onze infoavonden.