De reacties uit de omgeving zijn niet de oorzaak van ADHD, maar ze hebben wel een belangrijke invloed op het verloop en de uitkomst van ADHD. Bepaalde factoren in het gezin of de ruimere omgeving kunnen ADHD-kenmerken versterken, bijvoorbeeld:

  • ADHD bij één van de ouders
  • chaos in het gezin
  • voortdurend dreigen en straffen op school
  • een chaotische werkomgeving
  • een saaie job met onvoldoende uitdagingen of onvoldoende bewegingsvrijheid

Andere factoren kunnen de ADHD-kenmerken dan weer verminderen, zoals:

  • veel structuur en een positieve aanpak thuis en op school
  • een duidelijke taakverdeling tussen partners in het huishouden
  • een goede vriendenkring
  • een stimulerende en ondersteunende partner
  • een begripvolle werkgever