Iedereen is wel eens druk, verstrooid of impulsief. Maar als je té snel afgeleid, té druk en té impulsief bent, kun je niet goed functioneren en heb je misschien ADHD. ADHD is een Engelstalige afkorting voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder of, vertaald naar het Nederlands, ‘Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit’. Iedere persoon met ADHD heeft zijn eigen unieke combinatie van de hierboven vernoemde kenmerken.

Er bestaan drie types van ADHD:

  • Het gecombineerde type: de meeste personen hebben ADHD van het gecombineerde type. Zij zijn verstrooid en slecht georganiseerd, maar ook druk en onbezonnen.
  • Het overwegend onoplettende type (ook wel ADD genoemd): personen met dit type hebben vooral last van aandachts- en organisatieproblemen. Ze zitten vaak te dromen, missen een heleboel informatie, kunnen traag en futloos zijn of soms een stille en teruggetrokken indruk geven.
  • Het overwegend hyperactieve/impulsieve type: personen van dit type vallen op door hun drukke en impulsieve gedrag.

Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar volgende boeken:

  • ‘Kennismakingsbrochure ADHD.’ centrum ZitStil.
  • Barkley R. A. (2001) ‘Diagnose ADHD. Een gids voor ouders en hulpverleners.’ Pearson, Amsterdam.
  • Compernolle T. en T. Dorelijers (2002). ‘Zit Stil! Handleiding voor het opvoeden van overbeweeglijke kinderen.’ Lannoo, Tielt.
  • De Backer H. (2005). ‘ADHD? Laat je niets wijsmaken!’ Epo, Berchem.
  • Borms G., Stes S. en R. Van Den Heuvel (2009). ‘ADHD bij volwassenen. Leven met eigenwijze hersenen.’ Lannoo, Tielt.
  • Kooij J.J.S. (2009). ‘ADHD bij volwassenen. Diagnostiek en behandeling.’ Pearson, Amsterdam.
  • Nadeau K. (2007). ‘Aandacht, een kopzorg?’ Pearson, Amsterdam.