Een goede behandeling van ADHD bestaat uit:

  • Psycho-educatie: dit is enerzijds gericht op personen met ADHD om meer zelfinzicht en aanvaarding te kunnen bereiken. Dit is voor hen een goede basis om de problemen verder te kunnen aanpakken. Anderzijds is psycho-educatie gericht op de omgeving (ouders, partners, enz.), waarbij kennis van en inzicht in de stoornis ervoor zorgt dat de verwachtingen bijgesteld kunnen worden en de reacties vanuit de omgeving adequater worden. Zo vergroot de kans op succeservaringen opnieuw.
  • Medicatie: uit onderzoek blijkt dat medicatie effectief is om ADHD-symptomen te verminderen. Medicatie kan dus overwogen worden na een correcte diagnose.
  • Begeleiding/coaching/psychotherapie: ouders, kinderen en volwassenen met ADHD kunnen door het volgen van individuele begeleiding en/of trainingen leren omgaan met de ADHD-symptomen en met de eventueel bijkomende problemen.