Op deze vraag kan geen eenduidig antwoord gegeven worden. Zolang ADHD-symptomen duidelijk aanwezig blijven en ze het functioneren van het kind, de jongere of volwassene negatief beïnvloeden, heeft het niet veel zin om met de medicatie te stoppen. Door in een ‘proefperiode’ de medicatie tijdelijk niet te nemen, kan men inschatten of het nog steeds nodig is. Deze proefonderbreking gebeurt het best in overleg met de psychiater of neuroloog.

De ervaring leert dat een aantal kinderen en adolescenten na enkele jaren behandeling zonder medicatie kan. Dit hangt samen met de evolutie van de symptomen en met de mate waarin zinvolle vaardigheden goed werden aangeleerd.