Bij de diagnostiek van ADHD kunnen we tot op heden niet terugvallen op één enkele objectieve medische of psychologische ‘ADHD-test’, want deze is voorlopig niet ontwikkeld. Op dit moment kan geen enkele scan of EEG op zichzelf uitsluitsel geven over een diagnose ADHD. Voorlopig kunnen ze enkel als hulpmiddel gebruikt worden bij het vaststellen van de diagnose.

Ook medicatie tegen ADHD kan niet gebruikt worden om vast te stellen of iemand ADHD heeft of niet. Dit is enerzijds zo omdat Rilatine bijvoorbeeld bij 20 tot 30 % van de personen met ADHD niet werkt. Anderzijds kan de medicatie ook het gedrag verbeteren van mensen zonder ADHD. Het effect van medicatie vertelt ons met andere woorden niets over de juistheid van de diagnose.