ADHD komt zelden alleen voor, de meeste kinderen en jongeren met ADHD (ongeveer 85 %) hebben op het een of ander moment, naast hun ADHD, ook last van andere, gelijktijdig optredende stoornissen.

ADHD kan samen voorkomen met onder meer (deze lijst is niet volledig) (ernstige) gedragsproblemen, leerstoornissen, ticstoornis, een autismespectrumstoornis, angst- en stemmingsstoornissen, motorische coördinatiestoornis enzovoort . Sommige kinderen, maar vooral jongeren met ADHD maken een depressieve fase door.