Kinderen met ADHD kunnen erg lief en charmant zijn, maar het is een misvatting dat ADHD een goedaardige gedragsvariant is die geen aandacht van de hulpverlening vereist. Integendeel, ADHD heeft een ingrijpende weerslag op het functioneren van kinderen en jongeren (bv. vaak een moeilijke schoolcarriére, moeilijk lopende relaties, emotionele problemen, …) én brengt risico’s met zich mee voor hun verdere ontwikkeling (ongeveer 50 % van hen ontwikkelt ook gedragsproblemen).

Als je je zorgen maakt om het gedrag en de ontwikkeling van je kind en/of als de omgeving (leerkracht, familie enz.) gelijkaardige signalen geeft, zoek je best professionele hulp. Zelfs als je kind nog te jong is voor een betrouwbare diagnose, hoeft dit je niet te beletten om begeleiding te vragen. Twijfel je, of ben je het niet direct eens met de anderen, dan kan een gesprek met het CLB ook al meer duidelijkheid brengen.

Wacht tot slot best niet tot het water je aan de lippen staat. Dit maakt het alleen maar moeilijker voor iedereen. En onthou vooral dat een diagnose geen doel op zich is maar een hulpmiddel in het zoeken naar gepaste begeleiding. Welke begeleiding dat wordt, is aan u om te beslissen.