Stap 1 van 2

 • Workshop: Uitstelgedrag en ADHD

  Voorjaar 2020, Wilrijk – volwassenen  Gelieve na te kijken dat u alle items hebt behandeld.

  1
  Helemaal niet
  2
  Eerder niet
  3
  Neutraal
  4
  Eerder wel
  5
  Helemaal
 • helemaal nieteerder nietneutraaleerder welhelemaal
  Ik heb zicht op de vaardigheden en beperkingen die ik bezit in verband met uitstelgedrag
  Ik heb zicht op hoe ik mijn uitstelgedrag kan verminderen
 • helemaal nieteerder nietneutraaleerder welhelemaal
  De informatie die in de workshop aan bod kwam is bruikbaar voor mij
  De powerpoint bood voldoende houvast
  Er was voldoende afwisseling in de gebruikte methoden
 • helemaal nieteerder nietneutraaleerder welhelemaal
  Powerpoint
  Oefeningen
  Groepsgesprek
  Huiswerkopdrachten