Emoties bij ADHD

Leven op een emotionele rollercoaster

Personen met ADHD en hun omgeving geven vaak aan dat ze naast de kernsymptomen van ADHD, ook last ervaren op vlak van emoties (bv.
verhoogde prikkelbaarheid, veel wisselingen in emoties, intense emotionele reacties). In dit artikel gaan we dieper in op één aspect van  deze emotionele moeilijkheden, namelijk emotionele labiliteit.We staan stil bij wat emotionele labiliteit is, hoe het komt dat het vaak voorkomt bij ADHD en hoe je als omgeving kan omgaan met emotionele labiliteit.

We weten al langer uit onderzoek dat er niet zoiets bestaat als het prototype ADHD; de groep vanmensen met ADHD is een heel gemengde groep, die een aantal gemeenschappelijke kenmerken heeft maar daarnaast ook op vele vlakken van elkaar kan verschillen. Zo is niet elke persoon met ADHD impulsief, of toont de impulsiviteit zich bij de ene persoon anders dan bij de andere.

Hetzelfde geldt voor de moeilijkheden op vlak van emoties; niet alle personenmet ADHD ervaren moeilijkheden op dit vlak, en de moeilijkheden die ervaren worden kunnen sterk van elkaar verschillen. Als we op groepsniveau kijken, zijn er echter een aantal patronen van emotionele moeilijkheden die vaak gerapporteerd worden. Eén van deze patronen wordt in de literatuur ‘Emotionele labiliteit’ genoemd.

Lees hier het volledige artikel in PDF

Fullscreen Mode

© Centrum ZitStil vzw. Dit artikel wordt beschermd door auteursrechten. Als je dit artikel geheel of gedeeltelijk wil overnemen, moet je eerst toestemming vragen aan centrum ZitStil.