• Als cliënt bent u er zich van bewust dat het advies van de psycholoog gebaseerd is op het door u beschreven probleem of vraag en uitsluitend geldig is voor de beschrijving op dat moment.
  • Wij behouden ons het recht om niet op alle vragen via e-mail in te gaan. In dat geval zal u doorverwezen worden naar een andere vorm van hulpverlening binnen of buiten centrum ZitStil.
  • Uw gegevens en e-mails worden bijgehouden in een persoonlijk dossier. Op verzoek kan dit dossier verwijderd worden. Uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres) vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zullen niet aan derden verstrekt worden. De inhoud van de e-mailconsultaties valt onder het beroepsgeheim van de psychologen.
  • Onze psycholoog beantwoordt uw e-mail binnen anderhalve week. U dient er dus rekening mee te houden dat u niet onmiddellijk antwoord krijgt.