Breindiversiteit op de werkvloer

Kansen en uitdagingen

Almaar meer bedrijven en organisaties omarmen diversiteit en investeren erin. Wat als ze dat diversiteitsstreven ook gaan toepassen op hoe hersenen van elkaar verschillen? Kan meer aandacht voor breindiversiteit, ook neurologische diversiteit of neurodiversiteit genoemd, ertoe leiden dat mensen met ADHD gemakkelijker een job vinden, hun job langer behouden en meer plezier uit hun job halen? ZitStil-magazine verkent het thema samen met ZitStil-directeur Ria Van Den Heuvel.

Op en naast de werkvloer zijn meer en meer mensen overtuigd van de maatschappelijke meerwaarde van diversiteit.

Met divers samengestelde teams worden organisaties en bedrijven performanter omdat ze beschikken over een ruimere en gevarieerdere waaier aan talenten. We zien dan ook talrijke initiatieven opborrelen om diversiteit meer te respecteren en te stimuleren. Er is ontegensprekelijk nog een lange weg te gaan, maar niemand kan er nog omheen dat we stapsgewijs evolueren in de richting van werkplekken waar iedereen kansen krijgt, ongeacht zijn of haar leeftijd, etnische afkomst, geslacht, culturele achtergrond, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid …

Ondanks het toegenomen engagement voor meer diversiteit op de werkvloer lijken in België nog maar weinig bedrijven in te zetten op neurodiversiteit. Het is een vrij nieuw begrip dat we graag even nader toelichten.

Meer dan ooit willen we het verhaal van ADHD laten horen.

Sluit nu aan bij onze community en lees als eerste kersverse artikels over ADHD, studies en oproepen, meningen, good practices, ervaringen en ander nieuws.

Het ZitStil Magazine krijgt een andere vorm maar het wordt nog beter.
En last but not least … leden blijven genieten van een korting op de workshops en infosessies en op aankopen in de webshop.

Stort nu 40€ en volg alle nieuwigheden van op de eerste rij!

WORD NU LID

*Bestaande abonnementen worden automatisch omgezet.

TERUG NAAR ZITSTIL