door Nans De Greef en Machteld Van Ostaede

Wanneer je de term ADHD googelt, krijg je 49.300.000 hits. Dat deze niet allemaal even gefundeerd zijn, lijkt evident. Maar ook in tijdschriften, op televisie of in de krant geeft iedereen zijn mening over ADHD.

In de media wordt informatie vrij snel als wetenschappelijk onderbouwd gezien, terwijl later blijkt dat het onderzoek nog niet afgerond is of dat er te snel conclusies werden getrokken.

Toch heeft iedereen informatie nodig. Maar…

  • Hoe kan ik, als doorsnee leek, mezelf het best informeren?
  • Hoe kan ik deze info naar waarde schatten?
  • Wat zijn bruikbare richtlijnen om dit gemakkelijker te maken?

Het is belangrijk om een zicht te hebben op richtlijnen om ‘wetenschappelijk’ onderzoek naar waarde te schatten en om artikels in de media te begrijpen of kritisch te bekijken. Kennis staat hierbij centraal.
In deze workshop bekijken we hoe je stevig in je schoenen kunt staan tegenover plotse golven van ‘belangrijke’ informatie in de media.