door Katrien Boone en Marijke Vermeulen

Omgaan met ADHD betekent ook dat je je houdt aan de afspraken rond medicatie-inname en andere therapieën. Het verhogen van therapietrouw is een zorg voor iedereen die betrokken is bij ADHD: de persoon zelf, de ouders, de zorgverstrekkers.

Voor heel wat kinderen, jongeren en volwassenen is therapietrouw een hele uitdaging. Door ADHD hebben zij het onder meer moeilijk met plannen en organiseren:

  • Ze vergeten de afspraak met de arts of de studiebegeleider
  • Ze houden zich niet aan de instructies bij een thuisopdracht
  • Ze vergeten de medicatie in te nemen of nemen ze niet tijdig in

Andere factoren, zoals een gebrekkige motivatie of het uitblijven van directe resultaten, kunnen ook een rol spelen. Al te vaak wordt therapie-ontrouw gezien als onwil en ontstaat er wantrouwen tussen de betrokkenen.

In deze workshop gaan we dieper in op het belang van therapietrouw. We bekijken wie of wat ertoe kan bijdragen om therapietrouw te stimuleren bij kind, jongere en volwassene.