door Katrien Boone en Gil Borms

Wanneer je op zoek gaat naar een diagnose of behandeling voor ADHD, lijkt het soms alsof je alles al vooraf moet weten. Dat is natuurlijk onmogelijk – achteraf zijn we altijd slimmer. Het komt er dan ook op aan dat je veel vragen stelt, eerst bij het zoeken naar de geschikte persoon, daarna wanneer de hulp gestart is. Maar…

  • Welke vragen moet je stellen?
  • Hoe snel kan je verandering verwachten? Wanneer ga je over tot iets anders?
  • Hoe weet je dat je de goede psychiater, psycholoog of therapeut heb gevonden?

Centrum ZitStil ziet de ouders of de volwassenen als belangrijke organisatoren van de eigen zorg. We gaan dan ook op zoek naar manieren om dat zo goed mogelijk te doen. De basishouding die wij willen ondersteunen, is gericht op continue bijsturing en op evaluatie van de hulp.

In deze workshop bekijken we wat een behandeling waard kan zijn. Gegevens uit onderzoek worden hierbij als kader gebruikt. Toch is het voor elke persoon nodig de beste behandeling te zoeken voor dit moment. Wat we in deze workshop brengen, geeft een richting aan. De uiteindelijke afweging gebeurt tussen de mensen zelf en hun behandelaars.