Samen verantwoordelijk voor de zorg
Voor ouders, volwassenen en hun omgeving

Omgaan met ADHD, het is een werk van lange adem. De eerste betrokkenen bij de zorg voor ADHD zijn jullie, de ouders, jongeren en volwassenen zelf. Centrum ZitStil vindt het dan ook belangrijk dat u een centrale plaats krijgt en op de nodige ondersteuning kunt rekenen.

De kerngedachte bij uw rol in de zorg voor ADHD is empowerment. Met empowerment bedoelen we concreet dat u actief gaat meehelpen bij de zorg. De rol van een professionele hulpverlener kan natuurlijk niet volledig overgenomen worden, maar personen met ADHD en hun ouders (en omgeving) kunnen bij het organiseren van de zorg en het inschatten van informatie wel degelijk het verschil maken.

Lezingen

De 6de editie van de ADHD-dag wordt opnieuw een leerrijk moment waarop u enerzijds interessante en bruikbare informatie opsteekt rond de zorg voor ADHD en u anderzijds uw ervaringen kunt delen met andere ouders en volwassenen. Centrum ZitStil nodigt op deze dag twee externe deskundigen uit voor een lezing. In de eerste lezing brengt prof. dr. Marina Danckaerts, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie aan de K.U.Leuven, een overzicht van het aanbod aan psychosociale behandelingen (zoals oudertrainingen, psycho-educatie enzovoort). De lezing in de namiddag wordt gegeven voor dr. Peter Emmery, kinder- en jeugdpsychiater aan het Kinderpsychiatrisch Centrum van Genk. Hij zal het in zijn lezing uitvoerig hebben over het gebruik van medicatie bij de behandeling van ADHD.

Workshops en dialogen
Op de ADHD-dag kunt u als deelnemer ook zelf voor inbreng zorgen. Na elke lezing kunt u deelnemen aan een thematische workshop of dialoog. De workshops en dialogen worden gepresenteerd en begeleid door deskundigen van ons centrum en draaien steevast rond onderwerpen zoals:

  • Hoe kunnen ouders actief samenwerken met de school van hun kind met ADHD?
  • Hoe kun je publicaties over ADHD in de media naar waarde schatten?
  • Is medicatie een must of kan een behandeling ook zonder?


Zorgmap

Als stimulans voor een actieve bijdrage aan de organisatie van de zorg krijgt elk gezin een zorgmap mee. Met behulp van deze zorgmap kunt u uw kind met ADHD beter begeleiden. De zorgmap bestaat uit een informatiebrochure en een zorgboek. Dit hulpmiddel is bedoeld als persoonlijk dossier om, als ouder van een kind met ADHD of als volwassene met ADHD, het zorgtraject bij te houden en te begeleiden, vanaf het moment van diagnose tot aan de volwassenheid.

Bekijk het programma en de inhoud van de workshops en dialogen.