Dialoog tussen hulpverlener en ouder

door Gil Borms en Lea Guldentops i.s.m. dr. Peter Emmery

Correcte en uitvoerige informatie over het nut van medicatie in de behandeling van ADHD helpt je om als ouder of als persoon een weloverwogen keuze te maken. Deze keuze kan ook inhouden dat je niet gaat voor medicatie en kiest voor andere behandelingen.

In dit proces van wikken en wegen komen vaak veel vragen en bedenkingen naar boven die de beslissing beïnvloeden:

  • Kan het ook zonder medicatie?
  • Als ik nu begin met die medicatie, kan ik er misschien nooit meer mee stoppen
  • Vooraleer ik voor medicatie ga, wil ik het eerst proberen met alternatieve behandelingen

Een goede beslissing nemen voor jezelf of voor je kind veronderstelt een gezonde kritische houding. En zelfs als je kiest voor medicatie, is er nog de uitdaging hoe dit goed op te volgen.

Wel of niet kiezen voor medicatie: centrum ZitStil wil in deze dialoog plaatsmaken voor iedereen met ADHD, met en zonder medicatie.