Dialoog tussen hulpverlener en ouder

door Machteld Van Ostaede en Griet Vercaeren i.s.m. prof. dr. Marina Danckaerts

Uiteindelijk is ze daar, de diagnose ADHD voor jou of je kind. Een gesprekje met de dokter of psycholoog leert je wat ADHD betekent. Eindelijk de zekerheid hebben dat jij (of je kind) ADHD heeft, is een belangrijke geruststelling. Maar dan wat? Hoe kun je de gevolgen hiervan inpassen in je leven en in dat van je naaste omgeving?

Een pilletje alleen is niet genoeg: je moet jezelf informeren, op zoek gaan naar hulp. Daarbij bots je al gauw op de volgende vragen:

  • Wat is het nut van therapie, oudertraining en aanpassingen voor je kind?
  • Hoe organiseer je deze veranderingen binnen een druk gezin?
  • Wat als je puber of jongere ‘niet meer wil’ naar psycholoog, kine of logo?

Zorgen voor ADHD is ook: nodige maatregelen inplannen in vaak overvolle agenda’s, autoritten met jengelende kinderen, gezinsleden die niet meewerken en leerkrachten met andere opvattingen en ideeën. En dat jaar na jaar, met wisselend succes.

In deze discussie hebben we het over het blijvend organiseren van de zorg: oudertrainingen, studiebegeleiding, instructie- en andere therapieën enzovoort. De pro’s en contra’s worden op een rijtje gezet.