09.30u – 10.00u
10.00u – 10.15u
10.15u – 11.00u
11.00u – 11.50u
12.00u – 12.50u
13.00u – 14.30u
14.30u – 15.30u
15.30u – 16.30u
 
ontvangst met muziek en koffie
welkomstwoord door Ria Van Den Heuvel, directeur centrum ZitStil
lezing: ‘Achter het etiket.’ Prof. Dr. Marina Danckaerts
workshopronde 1
workshopronde 2
middagpauze met muziek en randactiviteiten
debat ‘Op zoek naar pertinente antwoorden en beleidsvoorstellen’
ontmoetings- en netwerkreceptie

presentatie door Ilse Van Hoecke (Radio 2, Libelle TV)

Lezing

Achter het ADHD-etiket: wie creëert het stigma? De voor- of de tegenstanders van het etiket?

“We hadden vroeger een naam voor ADHD. We noemden het ‘jongens’”. (*)

 Als kinderen slechtziend, slechthorend, astmatisch of suikerziek zijn, dan zal iedereen het RECHT op geneeskundige zorg opeisen. Meer nog, gezondheid is veelal de hoogste prioriteit die velen zichzelf en hun dierbaren toewensen.

Als een ontwikkelingsprobleem ter hoogte van de hersenen zich uit onder de vorm van absences of spiertrekkingen, zal niemand geneeskundige zorg willen ontzeggen. Maar als eenzelfde ontwikkelingsprobleem zich uit onder vorm van aandachts- of zelfcontroleproblemen gaan velen op de barricaden staan, alsof de hersenen – het meest ingenieuze en tegelijk meest kwetsbare orgaan van ons lichaam – onaantastbaar zijn in hun aansturing van gedrag en cognitie.

Het woord ’stoornis‘ is allicht ongelukkig gekozen, maar dat er biologische verschillen bestaan tussen mensen kan bezwaarlijk ontkend worden. Dat die verschillen ongelijkheden creëren in de mogelijkheden en kansen voor mensen in onze maatschappij is evenzeer een feit. Mogen wij mensen dan de kans ontzeggen om te trachten optimale ontwikkelingskansen voor hun kinderen op te zoeken?

Het is onze taak destigmatiserend te werken t.a.v. concepten als ADHD en dyslexie. What’s in a name: graag hulpmiddelen en steun in de plaats van een mediahetze en naijver aan de schoolpoort. Niet de geneesmiddelen die helpend zijn bij ADHD, maar de criticasters maken de diagnose tot een vloek. Kinderen met ADHD hebben andere hersenstructuren: praat u er gerust op in. Kinderen met ADHD hebben andere genen: stelt u de ouders gerust verantwoordelijk hiervoor. Kinderen met ADHD hebben een verhoogd risico op delinquentie, middelenverslaving en psychiatrische problemen als depressie en antisociale persoonlijkheid op volwassen leeftijd, ze bouwen een leerachterstand van 2 jaar op en hebben moeilijkheden in relaties met leeftijdsgenoten en volwassenen, maar weet u: het zijn dan ook ’gewone jongens’.

(*) Christopher Lane: een gekend tegenstander.

Lezing door Prof.dr. Marina Danckaerts, MD, PhD, Afdelingshoofd Kinder- en Jeugdpsychiatrie UPC-KU Leuven, Hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie KU Leuven.

 

WORKSHOPronde 1 (11.00u – 11.50u)

Workshop 1 Wel of geen medicatie: een weloverwogen beslissing

Medicatie opstarten bij kinderen is geen gemakkelijke beslissing. Wat zijn de voor- en nadelen? Wat zijn de (foute) vooroordelen. Terechte bezorgdheden? Ook specifieke vragen kunnen aan bod komen.

Dr. Peter Emmery is kinder- en jeugdpsychiater verbonden aan Kinder Psychiatrisch Centrum van Genk.

Workshop 2 Groeit ADHD mee?

ADHD is een ontwikkelingsstoornis en je groeit er dus niet per definitie uit bij het ouder worden. Circa 60% van degenen die als kind ADHD hadden blijven de stoornis ook als jongere en volwassene hebben. Sommigen leren ermee leven en functioneren, anderen blijven levenslang moeilijkheden ondervinden. Deze workshop is bedoeld voor ouders van personen met ADHD en geeft een overzicht van de veranderende verschijningsvorm en leeftijdsspecifieke uitdagingen die de gedragsstoornis aan hen stelt.

Mieke Autrique is orthopedagoog en wetenschappelijk medewerker bij centrum ZitStil. Marjo Helsen is psycholoog bij centrum ZitStil. Beiden geven workshops opvoedingsondersteuning en infoavonden op verschillende plaatsen in Vlaanderen.

Workshop 3 ADHD in de basisschool, een positief verhaal.

Wat kan en mag je als ouder verwachten van een ADHD-vriendelijke school? Hoe kan je de samenwerking leerkracht – leerling – ouders positief stimuleren? Welke afspraken zijn mogelijk en wenselijk? Hoe kan je je kind helpen? In deze workshop krijg je als ouder of leerkracht een duwtje in de rug bij het begeleiden van kinderen met ADHD in de basisschool.

Marc Derudder kent ADHD van dichtbij als vader en volgt als leerkracht en leerlingenbegeleider dagelijks leerlingen met ADHD. Hij is tevens co-auteur van het boek ‘Tieners! Zit Stil op school’.

Workshop 4 Hebben alle drukke kleuters ADHD?

Druk, roekeloos, luidruchtig, beweeglijk, ondoordacht, onbeholpen, impulsief, …? Het is een gedrag dat onmiskenbaar hoort bij de kleutertijd. Maar misschien heb je het gevoel dat jouw kind toch wel veel moeilijker te sturen is dan andere kinderen van zijn leeftijd? De gewone manier van opvoeden lukt niet en je maakt je zorgen over het nu verder moet. Misschien kan onderzoek iets meer duidelijkheid geven? Misschien wil je al helemaal geen etiket op je jonge kleuter? Maar wat kan je dan doen?

Marijke Vermeulen is orthopedagoog en gedragstherapeut bij centrum ZitStil. Zij geeft trainingen en workshops voor ouders van kleuters en lagereschoolkinderen.

Workshop 5 Succesvol verder studeren met ADHD

Jongvolwassenen die hogere studies aanvatten staan, samen met hun ouders, voor heel wat uitdagingen: een studiekeuze en studieplanning maken, nota’s bijhouden, papers schrijven en indienen, nieuwe vriendschappen aangaan en onderhouden, … In deze workshop gaan we in op wat of wie kan bijdragen tot de ondersteuning en een succesvolle afloop van hogere studies voor studenten met ADHD.

Katrien Boone is klinisch psycholoog en gedragstherapeut. Als medewerker van centrum ZitStil geeft zij diverse trainingen voor volwassenen. Daarnaast verzorgt ze o.a. informatieavonden over ADHD en workshops opvoedingsondersteuning voor ouders.

 

WORKSHOPronde 2 (12.00u – 12.50u)

 

Workshop 1 Wel of geen medicatie: een weloverwogen beslissing

Medicatie opstarten bij kinderen is geen gemakkelijke beslissing. Wat zijn de voor- en nadelen? Wat zijn de (foute) vooroordelen. Terechte bezorgdheden? Ook specifieke vragen kunnen aan bod komen.

Dr. Peter Emmery is kinderpsychiater in het Kinderpsychiatrisch centrum Genk.

Workshop 2 Mijn broer heeft ADHD!

“Jan, zit stil!”, “Mieke, doe voort!”, “Heb je nu weer een nota!”, “Ben je je huiswerk weer vergeten?”. Kinderen met ADHD (of ADD) vragen veel aandacht van hun ouders. Maar wat met de broers en zussen van Jan en Mieke? Voor hen is het niet altijd makkelijk om om te gaan met het soms moeilijke of hyperactieve gedrag van broer of zus. In deze workshop bespreken we hoe je als ouder de kerk in het midden houdt en hoe je je aandacht kan verdelen over alle kinderen. Hoe bespreek je met de kinderen die geen ADHD hebben wat er fout loopt bij hun broer of zus met ADHD.

Machteld Van Ostaede is bachelor gezinswetenschappen. Als vormingswerker bij centrum ZitStil geeft zij workshops opvoedingsondersteuning en infoavonden. Zij is er tevens verantwoordelijk voor de vrijwilligerswerking.

Workshop 3 ADHD in het secundair onderwijs. Een positief verhaal.

Hoe vind je als ouder een ADHD-vriendelijke school? Wat zijn realistische verwachtingen? Hoe kan je de samenwerking leerkracht – leerling – ouders positief stimuleren? Communicatie met de school. Het gebruik van een leerlingenvolgkaart. Een begeleidingsplan voor leerlingen met ADHD. Hoe studeren? Begeleiden versus zelfstandig leren. Studiekeuzebegeleiding. In deze workshop krijg je als ouder of leerkracht een duwtje in de rug bij het begeleiden van kinderen met ADHD in het secundair onderwijs.

Marc Derudder kent ADHD van dichtbij als vader en volgt als leerkracht en leerlingenbegeleider dagelijks leerlingen met ADHD. Hij is tevens co-auteur van het boek ‘Tieners! Zit Stil op school’.

Workshop 4 ADHD op de werkvloer

ADHD speelt mee op de werkvloer: de eisen van een job zijn niet altijd op het lijf geschreven van een volwassene met ADHD. Landschapsbureau’s, langdurige vergaderingen, dooreenlopende projecten, saaie opdrachten, bijhouden van administratie en samenwerken zijn uitdagingen als je ADHD hebt.

In deze workshop gaan we na hoe je je talenten kan inzetten op de werkvloer en wat kan jou hierbij helpen zodat het voor jou en je collega’s een haalbare kaart wordt… ook op lange termijn.

Nans De Greef is klinisch psycholoog en gestalttherapheut. Als medewerker van centrum ZitStil geeft ze trainingen en workshops aan volwassenen met ADHD. Daarnaast geeft zij ook workshops opvoedingsondersteuning en infoavonden.

Workshop 5 – Zorgmanagement van kinderen en jongeren met ADHD. Een taak voor de ouders?

Ouders zijn vanuit hun natuurlijke rol als eindverantwoordelijke in de zorg voor hun kind, het best geplaatst om het zorgmanagement van hun kind op te nemen.

In veel gevallen zijn er immers verschillende zorgpartners die het kind op diverse terreinen begeleiden. Een goede samenwerking tussen alle zorgpartners is nodig om te komen tot een globaal zorgplan. Centrum ZitStil ontwikkelt hiervoor een eigen model dat ze tijdens deze workshop graag voorstelt.

Griet Vercaeren is klinisch psycholoog en criminoloog. Als medewerker van centrum ZitStil is zij actief in het kinder- en jongerenteam en geeft zij o.a. trainingen voor ouders van pubers en opleidingen voor leerkrachten en hulpverleners. Daarnaast is zij verantwoordelijke voor diverse beleidsmatige onderzoeksprojecten.

 

Deelnameprijs 7de ADHD-dag: 25€ per persoon (inclusief broodjeslunch en receptie). Inschrijvingen via deze link.