Berchem, 3 oktober 2013

7de ADHD-DAG kijkt ‘achter het etiket’ – 16 november 2013 – Berchem

85% van de jongeren met ADHD ontwikkelt bij gebrek aan adequate behandeling een bijkomende problematiek.

Achter het ADHD-etiket schuilen tienduizenden Vlamingen die met de gevolgen van een ontwikkelingsstoornis moeten leven. Toch hebben de politieke beleidsmakers hier te weinig oren naar. Daarom zwengelt centrum ZitStil op de 7de ADHD-dag het debat aan over gepaste maatregelen en over te nemen beleidsopties.
Op deze informatieve ontmoetingsdag kijken we achter het ADHD-etiket. Is een label belangrijk? Hoe bepaalt het je leven? Heeft onze samenleving nood aan labels?
Centrum ZitStil roept iedereen die met ADHD te maken heeft (ouders, volwassenen met ADHD en iedereen die privé of professioneel betrokken is bij ADHD) op om op 16 november naar de 7de ADHD-dag in Berchem te komen.
Interactieve workshops stimuleren de discussies rond actuele thema’s in de ADHD-zorgverlening. En een debat tussen ervaringsdeskundigen, medisch experten en verantwoordelijke beleidsmakers zal leiden tot concrete en pertinente aanbevelingen voor het onderwijs, de hulpverlening en de arbeidswereld.

Programma:

Centrum ZitStil zorgt voor boeiende sprekers, informatieve speeddates, lekker eten, actieve workshops en hyperactieve muziek en rekent op jouw ervaring(en) om de dag mee te kruiden.

09.30u – 10.00u ontvangst met muziek en koffie
10.00u – 10.15u welkomstwoord door Ria Van Den Heuvel, directeur centrum ZitStil
10.15u – 11.00u lezing: Achter het etiket. Prof. Dr. Marina Danckaerts
11.00u – 11.50u workshopronde 1
12.00u – 12.50u workshopronde 2
13.00u – 14.30u middagpauze met muziek en randactiviteiten
14.30u – 15.30u politiek cahierdebat ‘Op zoek naar pertinente antwoorden en beleidsvoorstellen’
15.30u – 16.30u ontmoetings- en netwerkreceptie

Inschrijven kan via www.zitstil.be.

tienduizenden Vlamingen lijden onder ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is geen modeverschijnsel. Tienduizenden Vlamingen (5 tot 8% van de schoolgaande jongeren, 4% van de volwassenen) moeten met deze neurobiologisch bepaalde aandachtstoornis leren leven. Kinderen, jongeren en volwassenen met ADHD vertonen twee opvallende kenmerken: aandachttekort en hyperactiviteit-impulsiviteit. Deze kenmerken belemmeren het eigen en andermans functioneren: thuis, op school, op het werk en in de vrijetijd. Bovendien creëren ze ook een aanzienlijk risico voor de toekomst. 85% van de kinderen en jongeren met ADHD ontwikkelt bij gebrek aan adequate behandeling een bijkomende problematiek zoals delinquent gedrag, verslaving, angst- en stemmingsproblemen of leerproblemen.

Centrum Zitstil leert omgaan met ADHD

Centrum ZitStil stelt zich als doel om alle personen die geconfronteerd worden met ADHD optimaal te laten functioneren zodat de gevolgen van de ontwikkelingsstoornis maximaal beheerst kunnen worden. Daartoe geeft de organisatie informatie, vorming, training en ondersteuning aan onder andere – maar niet alleen – jongeren, volwassenen, ouders en familieleden van personen met ADHD, leerkrachten, jeugdmonitoren, opvoeders en hulpverleners, werkgevers en artsen. Centrum ZitStil vervult een laboratoriumfunctie door het opvolgen en aansturen van gericht wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van nieuwe zienswijzen en ideeën. Daarnaast neemt het de voorhoede in bij maatschappelijke activering en beleidsvoorbereidend werk. Als deel van de Federatie Vijftact en het Familieplatform Geestelijke Gezondheid en lid van ADHD Europe, onderhoudt centrum ZitStil een groot netwerk aan contacten in het onderwijs, de gezondheids- en welzijnssector, en in de arbeids- en tewerkstellingssector.

Contact
Kruishofstraat 341 – 2610 Wilrijk – Tel. 03 830 30 25 (werkdagen van 9u15 tot 16u30)
info@zitstil.be – www.zitstil.be – https://zitstil.be/events/adhd-dag-2013

Meer info over het programma en de workshops vind je hier.