Print deze pagina Print deze pagina

Kinderen, jongeren en volwassenen met ADHD vertonen in hun gedrag twee opvallende kenmerken, met name aandachtstekort en hyperactiviteit-impulsiviteit.

Onoplettendheid is bij ADHD zichtbaar in het gedrag in de vorm van afdalen van de taak, gebrek aan doorzettingsvermogen, moeite om de aandacht ergens bij te houden en ongestructureerd te werk gaan, en het wordt niet veroorzaakt door opstandigheid of een gebrek aan begrip.

Hyperactiviteit is overmatige motorische activiteit op een moment dat het niet gepast is, of buitensporig veel friemelen, tikken met de voeten of praten. Bij volwassenen kan hyperactiviteit zich uiten in een extreme rusteloosheid of doordat anderen uitgeput raken van de zijn/haar voortdurende activiteit.

Impulsiviteit betekent dat overhaaste handelingen uitgevoerd worden zonder erbij na te denken, waarbij de kans op letsel of schade groot is. Het kan een uiting zijn van verlangen naar een onmiddellijk beloning of een onvermogen om een beloning uit te stellen. Impulsiviteit kan de vorm aannemen van sociale opdringerigheid ( de betrokkene onderbreekt bijvoorbeeld voortdurend anderen) en/of ondoordachte beslissingen nemen zonder bij de lange termijngevolgen stil te staan (bijvoorbeeld een baan aannemen zonder eerst voldoende informatie in te winnen.