Print deze pagina Print deze pagina

ADHD is meer dan een goedaardige gedragsvariant.

De kenmerken van ADHD zijn vaak zo indringend dat ze het eigen en andermans functioneren zowel thuis, op school, als in de vrijetijd belemmeren. Ze verstoren het normale verloop van de dagelijkse activiteiten en geven vaak aanleiding tot negatief getinte interactiepatronen.

Ze hebben niet alleen een grote impact op het functioneren, ze brengen ook een aanzienlijk risico mee voor de toekomst. Vijfentachtig procent van de kinderen en jongeren met ADHD ontwikkelt bijkomende problematiek. Vooral gedragsstoornissen komen frequent voor en leiden bij gebrek aan adequate behandeling vaak tot een escalatie van de problemen (delinquent gedrag, drank- en middelenmisbruik …). Ook angst- en stemmingsstoornissen, leerproblemen … verdienen de nodige aandacht.