8.30u.  Inschrijving & koffie
9.00u.  Welkomstwoord
Ria Van Den Heuvel, directeur centrum ZitStil
9.05u.  Opening van het symposium
Steven Vanackere, minister van Welzijn en gezondheid
9.20u.  ADHD ontspoord: een neurobiologische invalshoek
Een neurobiologische en genetische link tussen ADHD, agressie en verslaving
Dr. Geert Dom, psychiater (verslavingszorg)
10.20u.  Pauze 
10.40u.  ADHD ontspoord: van ADHD tot delinquent gedrag bij kinderen en jongeren
Risicofactoren voor het ontwikkelen van delinquent gedrag bij kinderen en jongeren met ADHD: aandachtspunten voor preventie en behandeling
Dr. Dirk van West, kinder- en jeugdpsychiater (gedragsstoornissen)
11.40u.  ADHD ontspoord: vanuit de forensische psychologie benaderd
ADHD en crimineel gedrag bij volwassenen, theorie en praktijk
Prof. Dr. Stefan Bogaerts, hoogleraar forensische psychologie
12.40u.  Middagpauze
13.30u.  ADHD ontspoord: ervaringen vanuit de hulpverlening
Drie parallelle workshops
1. ADHD en verslaving: stand van zaken (Dr. Annemie Vermassen)
2. Werken met ADHD vanuit straathoekwerk (Cis Dewaele)
3. Time-out: ook voor jongeren met ADHD? – Voorstelling project ‘de Kruiskenshoeve’ (Robert Accoe)
14.30u.  Pauze
14.40u. ADHD ontspoord: ervaringen vanuit de hulpverlening
Drie parallelle workshops – wisseling van groepen
15.45u. Plenaire afsluiting: debat en slotconclusies
Moderator: Peter Raeymaekers
16.45u.  Drankje

 

PRAKTISCH
Datum: donderdag 13 november 2008
Duur: van 9.00u. tot 16.45u.
Plaats: Provinciehuis Antwerpen
            Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Bereik: klik hier voor een plan en wegbeschrijving
Prijs: € 55,00 per persoon (inclusief lunch)
E-uitnodiging: download

INSCHRIJVEN IS HELAAS NIET MEER MOGELIJK.
Heeft u nog vragen, mail dan naar amanda.claes@zitstil.be

logo plantijn
Ism Plantijn Hogeschool