Je wil het wel, maar het blijft lastig. Wat werkt nu wel of juist niet? In deze praktijkgerichte vorming bieden we kapstokken om kinderen/jongeren met ADHD te ondersteunen en nemen we jouw klaswerking/schoolorganisatie onder de loep. Vanuit ‘Wat werkt, wat loopt al goed?’ zoeken we naar groeikansen die passen bij jouw klas en leerkrachtenstijl. Bewustwording, aanvaarding maar vooral uitwisseling met collega’s staan centraal.
Dit is een vervolgopleiding, na een sessie van  de vorming ‘Zet het kind voor de ADHD’ of na een  inleefsessie ‘ADHD-experience’. Er wordt dus verondersteld dat het theoretische kader gekend is.