Workshops voorjaar 2016

Workshop 1: ‘Te veel computer en tv, hoe stoppen we ermee?’

Deze workshop zal starten rond eind januari 2016 en wordt in al onze regio’s georganiseerd. De exacte data en locaties worden spoedig bekend gemaakt.

Workshop 2: ‘Ben je een goede ouder als je kind (geen) medicatie neemt?’

Deze workshop zal starten in maart 2016 en wordt in al onze regio’s georganiseerd. De exacte data en locaties worden spoedig bekend gemaakt.

Workshop 3: ‘ADHD en wisselgezinnen’

Deze workshop zal starten in mei 2016 en wordt in al onze regio’s georganiseerd. De exacte data en locaties worden spoedig bekend gemaakt.

 

Voor jongeren met ADHD

Psycho-educatie voor jongeren met ADHD (14 – 17j) en optionele oudersessies

Je hebt een zoon of dochter tussen de 14 en de 17 jaar met een diagnose ADHD of ADD? Dan is deze psycho-educatie misschien iets voor jullie. Door psycho-educatie leren jullie AD(H)D beter kennen. Wat houdt het eigenlijk in en vanwaar komt die stoornis? Wat kan je er zelf aan doen? Waar kan je in de toekomst op letten? De jongere krijgt dankzij de psycho-educatie meer vat op zijn eigen AD(H)D en leert die dan ook aanvaarden.
Er start nog een reeks op 14 november 2015. De reeks voor 2016 wordt binnenkort bekend gemaakt.

 

Voor (jong)volwassenen met ADHD

Psycho-educatie voor jongvolwassenen(18 – 25j)

Je bent niet jonger dan 17 en niet ouder dan 25 jaar én je hebt ADHD (of ADD). Wil je nog verder studeren maar lukt het niet zo goed? Stop je met studeren maar gaat het werk zoeken – en houden – moeilijk? Zijn je ouders nog steeds doodongerust omdat ze je nog niet alleen zien gaan wonen, of is je slaapkamer of je kot wel degelijk niet te overzien? Krijg je van je lief te horen dat met jou niets valt aan te vangen of is het vinden van een lief op zich al een probleem? Dan is psycho-educatie misschien iets voor jou. Door psycho-educatie leer je je stoornis kennen: wat is ADHD, vanwaar komt die stoornis, wat kan je er zelf aan doen, waar kan je in de toekomst op letten, welke hulp kan je zoeken enzovoort. Zo krijg je als het ware méér vat op je eigen ADHD en kun je ADHD dus ook op die manier leren aanvaarden.
De data voor 2016 worden binnenkort bekend gemaakt.

Psycho-educatie voor volwassenen

De studieperiode is wel voorbij maar het werken loopt niet zo vlot. Je relatie kan je niet houden, of als dat wel lukt, krijg je voortdurend te horen wat je niet goed doet. Ook in je vrije tijd zou je wel wat meer rust kunnen gebruiken. Wil je eigenlijk wat dieper ingaan op ADHD en wat het voor jou als volwassene allemaal teweeg kan brengen, dan is psycho-educatie iets voor jou.Door psycho-educatie leer je je stoornis kennen: wat is ADHD, vanwaar komt die stoornis, wat kan je er zelf aan doen, welke hulp kan je vragen? Zo krijg je als het ware méér vat op je eigen ADHD en kan je deze ook beter aanvaarden.
De data voor 2016 worden binnenkort bekend gemaakt.

Plannen en organiseren mét ADHD

De training ‘Plannen en organiseren met ADHD’ is bestemd voor (jong)volwassenen met ADHD. Je stapel papieren wordt alsmaar hoger, je afspraken én inplannen én nakomen is voor jou een hele opdracht. Het huishouden regelen, de boodschappen doen, klussen beginnen en afmaken, je financiën in de gaten houden: het lijkt simpel maar het vergt van jou heel veel energie en dan nog slaag je er vaak niet in…Herken je je in deze situaties of heb je het moeilijk met andere facetten van organisatie in je leven, dan is dit een training voor jou. Ideaal is dat je een diagnose ADHD hebt en je al een psycho-educatie gevolgd hebt. Indien er geen diagnose is of je geen psycho-educatie hebt gevolgd, plannen we eerst een intakegesprek. Tijdens de training leer je zicht krijgen op de vaardigheden die je reeds bezit en leer je efficiënter handelen, gebruik makend van je ADHD.
De data voor 2016 worden binnenkort bekend gemaakt.

Training uitstelgedrag en ADHD

Stel je dagelijkse taken vaak uit? Denk je gemakkelijk dat dingen wel kunnen wachten? Kom je daardoor soms in de problemen thuis of op je werk? Dan is dit de geknipte training voor jou!
In deze training gericht naar (jong)volwassenen leer je kijken naar je uitstelgedrag in je dagelijks functioneren. Aan de hand van je eigen concrete ervaringen leer je hoe groot de impact ervan is op verschillende terreinen – denk maar aan het huishouden, je beroepsleven en je sociale relaties. Bovendien krijg je meer inzicht op de factoren die dit uitstelgedrag versterken. Dit inzicht is nodig om jezelf andere strategieën aan te leren die dat gedrag doen verminderen. Op die manier krijg je ook meer controle over vermijdingsgedrag en voorkom je chronische stresstoestanden. Aan de hand van concrete situaties leer je je uitstelgedrag analyseren en via thuisopdrachten kan je vaardigheden oefenen om uitstelgedrag de baas te worden.
Er start nog een reeks op 10 november 2015. De reeks voor 2016 wordt binnenkort bekend gemaakt.

Workshop: ADHD aan het werk

De workshop ‘ADHD aan het werk’ is bestemd voor zowel werknemers als werkzoekenden met ADHD. ADHD zorgt namelijk wel meer voor ontevredenheid als gevolg van interpersoonlijke problemen met de baas en/of collega’s, gebrek aan variatie in het takenpakket en/of aan fysieke beweging. Verder kan je moeilijkheden ervaren op vlak van tijdsbeheer, een rommeltje maken van je administratie en verslaggeving, enzovoort.
Er start nog een reeks op 2 december 2015. De reeks voor 2016 wordt binnenkort bekend gemaakt.

Infoavonden ADHD bij volwassenen

In deze infoavond staat informatie over ADHD bij volwassenen voor een breed publiek centraal. Hoe komt ADHD tot uiting bij volwassenen? Wat vertelt je eigen geschiedenis hierover? Wat is belangrijk voor een goede diagnose? Welke behandelingen staan ter beschikking na de diagnose? En wat is de plaats van medicatie bij dit alles?
Er zijn nog twee infoavonden in november 2015. De data voor de infoavonden van 2016 worden binnenkort bekend gemaakt.

 

Voor ouders van kinderen met ADHD

Training voor ouders van drukke kleuters

Alle kleuters zijn wel eens druk, bijvoorbeeld als ze opgewonden zijn voor hun verjaardag of hun energie kwijt moeten na een lange schooldag. Druk gedrag hoort bij de kleutertijd. Sommige kinderen zijn in vergelijking met hun leeftijdsgenootjes wel heel érg druk. Het lijkt wel of ze geen rustig moment kennen.Deze kinderen zijn vaak heel beweeglijk, altijd in de weer, zitten overal op en aan, zijn snel afgeleid en luisteren slecht. Voor deze kleuters is het leven niet zo gemakkelijk. Ze raken vaak in conflicten verzeild, zowel thuis als op school en krijgen al gauw het etiket ‘lastig kind’ opgeplakt.
De data voor 2016 worden binnenkort bekend gemaakt.

Training voor ouders van lagereschoolkinderen

Het opvoeden van een kind of een jongere met ADHD is voor de ouders een veeleisende taak. Spontaan opvoeden is niet genoeg: er is nood aan een ‘bijzondere’ aanpak. Een medewerker van centrum ZitStil geeft de training.We vinden het wenselijk dat beide ouders de training volgen. Een alleenstaande ouder kan daarom een tweede persoon die nauw betrokken is bij de opvoeding van het kind, naar deze training meevragen. Vanzelfsprekend zijn ouders die alleen hun kind opvoeden ook van harte welkom.Theoretische achtergrond wordt aangevuld met de dagelijkse ervaringen en met praktische oefeningen. Er wordt ook een opdracht gegeven voor thuis die dan in een volgende sessie besproken wordt.
De data voor 2016 worden binnenkort bekend gemaakt.

Training voor ouders van pubers

Bij pubers blijven de concentratieproblemen en de impulsiviteit meestal zorgwekkend. Faalangst, slechte schoolprestaties en problemen met structureren en organiseren zijn de meest in het oog springende moeilijkheden. Deze jongeren vragen meer en langer controle, steun en structuur, zowel thuis als op school, terwijl ze zelf vinden dat ze dat niet méér nodig hebben. Thema’s zoals afspraken, een eerste liefje, studeren, kleding en zakgeld komen aan bod.
De data voor 2016 worden binnenkort bekend gemaakt.

 

Leerkrachten

Training voor leerkrachten basisonderwijs

Een juist beeld krijgen van kind met ADHD is de eerste stap in de aanpak. Kennis over deze stoornis vergemakkelijkt deze juiste beeldvorming. Vandaar dat we uitgebreid stilstaan bij de stoornis ADHD: kenmerken, voorkomen, en oorzaken en behandelingsvormen in het algemeen. Een realistisch verwachtingspatroon voor kinderen met ADHD sluit aan bij deze beeldvorming. Wat kan en mag ik verwachten van een kind met ADHD op het vlak van werkhouding, plannings- en organisatievaardigheden, stilzitten, sociale vaardigheden, … ? Eens we juist kunnen inschatten wat haalbaar is voor een kind met ADHD in de klascontext, kunnen op zoek gaan naar allerhande ondersteuningsvormen om een ADHD-vriendelijk klimaat te creëren.
De data voor 2016 worden binnenkort bekend gemaakt.

Training voor leerkrachten secundair onderwijs

Omgaan met ADHD in de klas in het secundair onderwijs’ 5 sessies voor leerkrachten en leerlingenbegeleidersKinderen en jongeren met ADHD zijn enthousiaste leerlingen die “leven in de brouwerij” kunnen brengen. Maar soms maken ze het hun leerkracht moeilijk door druk en ongeremd te reageren en alle aandacht op te eisen. Leerlingen met ADD en ADHD hebben daarnaast ook problemen met concentratie en organisatie. Vooral dit laatste doet soms meer problemen rijzen dan men op het eerste zicht zou vermoeden. Deze leerlingen hebben ook voor deze vormen van ‘ongewenst gedrag’ een specifieke aanpak in de klas nodig!
De data voor 2016 worden binnenkort bekend gemaakt.

Vorming op maat

Naast het open activiteiten aanbod biedt centrum ZitStil tal van andere activiteiten aan, op maat gesneden van de doelgroep. Bekijk hier het aanbod voor leerkrachten, directie en CLB.

 

Werkgevers

Naast het open activiteiten aanbod biedt centrum ZitStil tal van andere activiteiten aan, op maat gesneden van de doelgroep. Bekijk hier het aanbod voor werkgevers.

 

Jeugdmonitoren

Naast het open activiteiten aanbod biedt centrum ZitStil tal van andere activiteiten aan, op maat gesneden van de doelgroep. Bekijk hier het aanbod voor jeugdmonitoren.