Het centrum ZitStil, kennis- en expertisecentrum ADHD en aanverwanten stoornissen, geeft informatie, vorming, training en ondersteuning en onderneemt sensibiliseringscampagnes en maatschappelijke actie.

Wij gaan over tot de verdere uitbreiding van

Experten- en trainerspool

Iedereen met een mogelijk interessant aanbod voor onze doelgroep, of die interesse heeft in het aanbieden en begeleiden van trainingen, workshops, individuele begeleidingen, voor zowel kinderen en jongeren met ADHD of een aanverwante stoornis en voor hun ouders als voor volwassenen met deze stoornis, kan zich aanmelden.

De samenwerking tussen centrum ZitStil kan op verschillende manieren vorm gegeven worden:

 • U geeft trainingen, workshops, opleidingen, …. uit het bestaande aanbod van centrum ZitStil. U gebruikt hiervoor het materiaal van centrum ZitStil
 • U ontwikkelt zelf producten voor kinderen en jongeren, voor hun ouders of voor volwassenen met ADHD om op te nemen in het aanbod van centrum ZitStil.
 • U geeft individuele begeleiding en ondersteuning
 • U neemt deel aan projecten van het centrum ZitStil
 • ….

Voorwaarden:

 • U hebt bij voorkeur een master- of bachelordiploma in menswetenschappelijke richting
 • U volgde bij voorkeur een groepsdynamische opleiding of therapieopleiding.
 • U hebt bewezen ervaring en maturiteit in het geven van trainingen
 • U hebt kennis en voldoende ervaring in het begeleiden van cliënten met ADHD of aanverwante ontwikkelingsstoornis.
 • U bent zelfstandige in hoofd- of bijberoep.

Wij bieden:

 • Freelance-overeenkomst met een eerlijke verloning.
 • Trainingsmateriaal zoals powerpoint, syllabus, … van bestaande producten wordt door centrum ZitStil aangeleverd.
 • Ondersteuning in administratie en planning
 • Intervisie- en overlegmomenten
 • Ruimte voor eigen inbreng. Mensen met bijzondere of creatieve ideeën, bvb over het versterken van zelfvertrouwen en veerkracht, zijn zeer welkom.

Bent u geïnteresseerd? Mail uw sollicitatiebrief + cv t.a.v. Ria Van Den Heuvel, directeur naar info@zitstil.be of stuur hem naar Kruishofstraat 341, 2610 Wilrijk
We sluiten deze oproep af op 5 januari 2021.