Het kennis- en expertisecentrum ZitStil heeft een vacature voor:

DIRECTEUR

Ter vervanging van de huidige directeur, die eind 2021 pensioengerechtigd is, zoekt centrum ZitStil een nieuwe gedreven directeur, die mee de toekomst van onze organisatie vorm wil geven.

Al 40 jaar zet centrum ZitStil zich in voor personen met ADHD in Vlaanderen. In die tijd zijn we uitgegroeid tot een organisatie die over heel Vlaanderen actief is. Met een team van 7 medewerkers en een groep enthousiaste vrijwilligers organiseren we activiteiten in 11 regio’s, helpen we personen met ADHD en hun omgeving via trainingen en psycho-educatie, informeren we duizenden mensen via ons magazine, website en sociale media en verdedigen we hun belangen bij onze beleidsvoerders. Op die manier wil centrum ZitStil het sociaal isolement van personen met ADHD doorbreken, hun deelname in de samenleving vergroten en hen alle kansen geven die zij verdienen.

Functieomschrijving

Als directeur geef je samen met de raad van bestuur vorm aan de strategie van vernieuwing (centrum ZitStil 2.0), met onder andere extra aandacht voor digitale communicatiekanalen. Je coördineert en motiveert de medewerkers bij de planning en uitvoering van activiteiten, publicaties, en programma’s.

Je bent eindverantwoordelijke voor het administratief en financieel beheer van de organisatie, inbegrepen begrotingen en rekeningen, fondsenwerving, indienen van projecten en beheer van subsidiedossiers. Je speelt proactief in op de ontwikkelingen in het domein van sociaal-cultureel werk, (geestelijke) gezondheidszorg, onderwijs en werk.

Je bent ook de externe vertegenwoordiger van centrum ZitStil. Je verdedigt met enthousiasme de belangen van de organisatie naar de diverse overheden, de partners in het sociaal-culturele werk en andere belanghebbenden. En je bent de ideale spreekbuis voor centrum ZitStil op externe fora en vergaderingen.

Profiel

  • Je hebt een diploma van hoger onderwijs en minstens 10 jaar professionele ervaring.
  • Je hebt ervaring of minstens grote affiniteit met de sector van sociaal-cultureel werk of de welzijnssector. Ervaring in werken met ADHD-problematiek is geen vereiste, maar is vanzelfsprekend een troef.
  • Je bent sterk maatschappelijk bewogen en hebt een brede belangstelling voor de evoluties in de geestelijke gezondheidszorg.
  • Je hebt ervaring met het leiden of coachen van teams met diverse expertises.
  • Je legt makkelijk contacten, deinst er niet voor terug in het openbaar te spreken of te debatteren.

Aanbod

Het centrum ZitStil biedt aan de geschikte kandidaat een voltijdse overeenkomst aan, met een contract van onbepaalde duur en een competitieve verloning in lijn met de verantwoordelijkheden.

Interesse ?

Stuur ten laatste op 20 mei 2021 een e-mail met uw motivatie en uw cv naar Jan De Kesel, voorzitter van centrum ZitStil vzw, jan.de.kesel@outlook.com. Voor bijkomende inlichtingen over de functie kan u terecht bij Ria Van Den Heuvel, huidig directeur tel.0477 59 22 54