Kan ADHD voorkomen in combinatie met andere stoornissen?