Op 6 december 2019 vonden 175 professionelen en 64 ouders de weg naar congrescentrum Ter Elst in Edegem. Voor het 9e symposium ADHD sloegen centrum ZitStil en Sig de handen in elkaar rond het thema ‘Van dialoog naar trialoog’.

De gelijkwaardige samenwerking tussen kind/jongere, ouders (context), hulpverleners en leerkrachten wordt vandaag terecht gezien als een essentiële voorwaarde voor een succesvolle ondersteuning van kinderen met ADHD en hun omgeving. In de praktijk verloopt de samenwerking helaas (nog) niet altijd op wieltjes.

Kinder- en jeugdpsychiater Marina Danckaerts (UPC KU Leuven) opende de debatten met een update over de wetenschappelijke inzichten betreffende ADHD. Na deze verhelderende opwarmer zoomde Kim Steeman (coördinator Familieplatform Geestelijke Gezondheid) in op de positieve effecten van de trialoog. Inge Antrop en Jan De Meulenaere (UZ Gent) hadden het op hun beurt onder meer over de beïnvloedingsprocessen en de gevolgen van ADHD binnen de gezinsstructuur.

In de namiddag gaf dokter Hans Hellemans (ZNA Middelheim-UKJA) de deelnemers een kritische inkijk in zijn ervaringen gedurende zijn lange carrière als kinderpsychiater. Daarna zette Ellen Van den Broeck, orthopedagoog bij centrum ZitStil, enkele good practices uit het onderwijs in de kijker. Jannes Baert deelde vanuit zijn expertise als psycholoog binnen de Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR) zijn ervaringen met de relatiematrix, een model om de kind-ouderrelatie in beeld te brengen en te verbeteren. Voor Hans Hellemans de dag samenvatte, kregen we nog een beklijvend en levendig relaas van Daan Degroote, een papa met ADHD.

Raf Walschaerts van Kommil Foo zorgde als afsluiting voor een perfecte soundtrack met zijn intieme performance van het toepasselijke Ruimtevaarder.

Het 9e symposium was dankzij de talrijke opkomst en de gepassioneerde sprekers een groot succes. Voor een geïntegreerde behandeling van ADHD is heldere communicatie tussen alle actoren een belangrijke factor. Het leidt tot wederzijds begrip, betere afspraken en uiteindelijk tot het beter functioneren van personen met ADHD in onze maatschappij. Centrum ZitStil blijft zich hiervoor elke dag inzetten.

Naar aanleiding van het symposium gaf centrum ZitStil een themanummer uit over samenwerken vanuit een evenwaardige inbreng. Nog geen exemplaar? Niet getreurd. Bestel het in onze shop.

Foto’s

TERUG NAAR ZITSTIL