Symposium ADHD: 6 december 20192019-10-15T15:30:46+01:00

Symposium ADHD

6 december 2019 – Congrescentrum Ter Elst, Edegem

Van dialoog naar trialoog

Samenwerking tussen kind/jongere, ouders en context, en hulpverleners/begeleiders is een essentiële voorwaarde voor een succesvolle ondersteuning van kinderen met ADHD en hun omgeving.

Sprekers brengen de laatste wetenschappelijke inzichten en illustreren deze met tal van good practices. Deelnemers leren dat elke vorm van ondersteuning en behandeling alleen kans op slagen heeft wanneer drie partijen vanuit een gelijkwaardige positie en vanuit hun specifieke rol samenwerken. Mogelijkheden en valkuilen, tools en hefbomen worden aangereikt om deze samenwerking optimaal uit te bouwen.

IK SCHRIJF ME IN ALS OUDER
IK SCHRIJF ME IN ALS PROFESSIONEEL

De inschrijvingsadministratie gebeurt via Sig. U komt dus terecht op de website van Sig voor inschrijving en  facturatie.

PRIJS

Professionelen € 150

revalidatie, onderwijs, zorg, …

Ouders € 90

Bent u professioneel en ook ouder, dan schrijft u toch in als professioneel. Wij rekenen op fair-play zodat er voldoende ouders kunnen inschrijven. Catering en documentatie inbegrepen.

Accreditering voor artsen is aangevraagd

PRAKTISCH

Congrescentrum Ter Elst,
Kattenbroek 1, 2650 Edegem
www.terelst.be

Bereikbaar met het openbaar vervoer. Grote parking voorzien.

PPROGRAMMA 

08:45 Onthaal

09:15 Verwelkoming en inleiding


09:30 ADHD naar 2020

MARINA DANCKAERTS

[ Kinder- en jeugdpsychiater,diensthoofd afdeling Kinder-en Jeugdpsychiatrie UPC KU Leuven ]


10:30 Familie: part of the game?

KIM STEEMAN

[ Klinisch psychologe, coördinator van het Familieplatform ]


11:00 Pauze


11:30 Beïnvloedingsprocessen in ADHD-gezinnen

INGE ANTROP

[ Klinisch psychologe ]

JAN DE MEULENAERE

[ Kinder- en jeugdpsychiater ]

Beiden werkzaam in de afdeling Kinder-en jeugdpsychiatrie in het UZ Gent


12:30 Lunch

Trialoog in actie 

VASTSTELLINGEN, MOEILIJKHEDEN EN KANSEN


13:30 Op consult bij de dokter

HANS HELLEMANS

[ Kinder- en jeugdpsychiater, ZNA Sint-Erasmus Antwerpen ]


14:00 Signalen uit het onderwijs

ELLEN VAN DEN BROECK

[Orthopedagoge, centrum ZitStil ]


14:30 Ervaringen van een therapeut

JANNES BAERT

[ Klinisch psycholoog en teamcoördinator ADHD in CAR Ter Kouter, Deinze ]


15:00 Bezorgdheden van een ouder

DAAN DEGROOTE

[ Papa van een zoon met ADHD ]

15:30 Het werken in trialoog is geen keuze maar een noodzaak

HANS HELLEMANS

[ Kinder- en jeugdpsychiater, ZNA Sint-Erasmus Antwerpen ]


15:45 Live optreden

‘Ruimtevaarder’

RAF WALSCHAERTS

Titel

Ga naar de bovenkant