Beschrijving

Inn dit themanummer ‘van dialoog naar trialoog’ gaan we dieper in op de samenwerking tussen kind, ouders en zorgverleners. Je komt te weten waarom deze samenwerking een essentiële voorwaarde is voor een succesvolle ondersteuning van kinderen met ADHD en hun omgeving.

Een greep uit de artikels:

  • Trialoog: ouders vechten voor hun kind
  • Trialoog: hulpverleners zien veel goede wil maar ook enkele pittige uitdagingen
  • Trialoog: het verhaal van een jongvolwassene
  • Trialoog: samenwerken binnen en buiten de schoolmuren
  • Trialoog: zorg op maat in de centra voor ambulante revalidatie
  • Trialoog: de familie als belangrijke zorgpartner
  • ….